Ekonomizerler

Yüksek verimli kazanlarda, anlık ölçümlerde kazan verimi % 85 ile % 92 arasındadır. Oysa, İşletme şartlarına bağlı olarak ortalama verim değerleri % 30 mertebelerine kadar düşebilmektedir.

Sanayi kazanlarında ekonomizer, planlama aşamasında % 3 - 8 arası tasarruf getireceği hesaplanan, uygulamada daha da az faydası olacağı düşünülen bir yatırım unsurudur. Oysa, bilhassa faaliyette olan kazanlarda işletmeci açısından önemli olan ortalama verimi aşırı yükselttiği için, geri ödemesi, genellikle hesaplanandan çok daha kısa sürede gerçekleşen karlı bir yatırım aracıdır.

Ekonomizer, bir tesiste sadece tasarruf unsuru değil ayni zamanda kurulu kapasiteyi arttıran bir ısı transfer yüzeyidir. Sisteme eklendiğinde yatırım tutarı sadece kendi bedeli kadardır. Başka bir deyişle, üretilen birim ısı enerjisi başına düşen yatırım tutarı azalır.

Ekonomizer, baca gazı sıcaklığını düşürdüğü için, baca gazında gereksiz yere bulunan fazla hava da soğutularak dışarı atılır. Bu şekilde hava fazlalık katsayısının artışından kaynaklanan verim kaybı önemli miktarda telafi edilir. 

Mevcut kazanın yetersiz kalması durumunda, ilave kapasite ihtiyacı aşırı değil ise ilave kazan yatırımından ekonomizer sayesinde vazgeçilebilir veya ayni mantıkla yatırım aşamasında daha küçük brülör ve kazan seçerek yatırım tutarı minimize edilebilir. 

EKONOMİZER UYGULAMALARI :

  • Ekonomizerler, Buhar kazanlarında besi suyunu ön ısıtmaya tabi tutmak için,
  • Kondens oranı düşük olan tesislerde kondens suyunu ısıtmak için,
  • Sıcak kullanım suyu temin etmek için ( Banyo, Mutfak v.s. ),
  • Yakma havasının ısıtılması için kullanılırlar.

Bu tip ekonomizerlerin uygulanmasında tasarruf edilen yakıt miktarı kazanın ortalama verimine bağlıdır ve ölçümü yapılan 3 farklı tesiste % 22.5 ile % 65.3 arasında yakıt azalması saptanmıştır. Bu tesisler;

Firma     Yakıt cinsi   Kazan Kap. Gerçekleşen azalma
Asil Çelik - Orhangazi Doğal Gaz 15 ton/h % 65.3
Ayboy Tekstil - İzmir LPG 8 ton/h % 41
TAMTAD – Tire LPG 2 ton/h % 22.5

Diğer tesisler, ya yeni kurulan bir tesis olduğu için ya da ölçüm imkanı olamadığı için yakıt tasarrufu miktarına ilişkin bir değer saptanamamıştır.