Kondenser

Doğal gaz yakan kurutma fırınları ve kazanlarda, eksoz gazında önemli ölçüde buhar fazında nem bulunur. Bu nem yoğuşturulduğu takdirde buharlaşma enerjisi geri kazanılabilir.

Alınan enerji, nemin eksoz gazı içindeki oranına ve bu enerjinin aktarılabileceği yeterince soğuk ortamın varolmasına bağlıdır. En büyük kullanım alanı kurutma fırınlarıdır. 

  • Kapasite                  1021 kW     
  • Gaz Sıcaklıkları        124 à  66 °C
  • Su Sıcaklıkları          70  ß  18  °C